Bevonják a kisebbségeket a döntéshozatalba

A Temes megyei önkormányzat 2021. március 1-jén jóváhagyta a Nemzeti Kisebbségek Konzultatív Tanácsának a létrehozását, amelynek célja az etnikumok bevonása a megye gazdasági, társadalmi és kulturális fejlesztésének a folyamatába. Az intézkedésre azért volt szükség, mert a helyhatósági választások során a nemzeti kisebbségek egyetlen képviselője sem került be a Temes Megyei Tanácsba.

A temesvári önkormányzat mellett működő kisebbségi struktúrához hasonlóan ennek is konzultatív szerep jut, nem lesz jogi személyisége, és párbeszéd alapján fog működni a nemzeti kisebbségek területére vonatkozó közpolitikák kidolgozásában és nyomon követésében.

A Tanácsban képviseltethetik magukat a nemzeti kisebbségek reprezentatív szervezetei, amelyek Temes megyében fejtik ki tevékenységüket. A kisebbségi tanács foglalkozik a kultúra, az oktatás és a képzés, a munkaerő foglalkoztatás és a vállalkozások, az önkéntes tevékenységek, a sport, az egészségügy és a környezetvédelem, a társadalmi befogadás és a családtámogatás, az együttéléssel és a kisebbségi jogokkal kapcsolatos konkrét kérdésekkel.

„Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a megyénk egy multikulturális, ökumenikus, toleráns társadalom történelmi hagyományával rendelkezik, amelynek története a többnyelvű és kozmopolita lakosság harmonikus együttéléséről szól. Talán ez volt Temesvár legfontosabb ütőkártyája az Európa Kulturális Fővárosa címért folytatott küzdelemben, és úgy gondoljuk, hogy ebben az időszakban minden eddiginél jobban kötelességünk tiszteletben tartani közös történelmünket” – nyilatkozta Alin Nica, a Temes Megyei Tanács elnöke.

A Nemzeti Kisebbségek Konzultatív Tanácsa által kinevezett képviselő résztvevői státusszal rendelkezik a megyei önkormányzat plénumában és jogában áll beavatkozni a kisebbségekkel kapcsolatos napi kérdések megvitatása során. Ezen túlmenően a struktúrának joga van javaslatokat tenni a kisebbségi kérdésekben meghozott közigazgatási intézkedések kidolgozására.

Forrás: Nyugati Jelen

Temesvár testvérvárosa Szeged

A Temesvári Polgármesteri Hivatal honlapja szerint a város számos testvérvárosi kapcsolattal büszkélkedhet:

Graz (Ausztria)
Mulhouse (Franciaország)
Faenza (Olaszország)
Karlsruhe (Németország)
Rueil-Malmaison (Franciaország)
Szeged (Magyarország)
Gera (Németország)
Treviso (Olaszország)
Novi Sad (Szerbia)
Palermo (Olaszország)
Nottingham (Egyesült Királyság)
Csernovic (Ukrajna)
Trujillo (Peru)
Da Nang (Vietnam)
Lublin (Lengyelország)

Magyar testvérvárosa egyetlen van, Szegeddel 1988-ban kötöttek megállapodást.

2018-ban, Szeged napja alkalmából, a magyar városban, a hagyományoknak megfelelően villamost neveztek el a romániai testvérvárosról.

 

Temesvári Nemzeti Kisebbségek Fesztiválja

A temesvári Városháza és a Kisebb­ségek Konzultatív Tanácsa szer­vezé­sé­ben immár hat alkalommal ke­rült sor a gasztronómiai és folk­lórfesztiválra, mely a város, illetve a térség sokszínűségét igyekszik megmutatni. A rendezvényen részt vettek a magyar, német, szerb, bolgár, szlovák, roma, zsidó, ukrán, cseh, olasz és macedón-aromán hagyo­mányápoló csoportjai és alkalmi szakácsai. A tánccsoportok mellett standokon mutatják be viseleteiket, népi használati tárgyaikat, jellegzetes ételeiket.

Magyarország Tiszteletbeli Konzulátusa - Temesvár

2015-ben, az Új Ezredév Köz­pontban avatták fel Ma­gyar­ország temesvári tiszteletbeli Konzulátusának irodáját.

Tiszteletbeli konzul: Tamás Péter

Tel: 0744-329450

Elektronikus leve­let a peter.tamas@tbkonzul.com címre küldhetnek.

Irodavezető: Metz Rita 

Tel: 0758-835961

Ügyfélfogadás – előzetes egyeztetés és időpont kérés alapján szerdánként d.u. 15:00 órától

Feladatkör, tevékenységek:

– magyar állampolgárok érdekképviselete;
– magyar-román gazdasági kapcsolatok kialakítása és ápolása;
– a temesvári magyarság, a magyar civil szervezetek és intézmények támogatása, a magyar jellegű rendezvények felkarolása
 
Székhely:
Új Ezredév Református Központ
Splaiul Morarilor 1/b szám, 300120 Temesvár